GM Nakamura, Hikaru

prati
Nakamura, Hikaru
Fide id: 2016192
Standardni koeficijent: 10
Godina rođenja: 1987
Spol: M
World ranking: 5
Poredak država: 1

0

Standard rating (0)

0

Rapid rating (0)

0

Blitz rating (-11)