GM Nakamura, Hikaru

prati
Nakamura, Hikaru
Fide id: 2016192
Standardni koeficijent: 10
Godina rođenja: 1987
Spol: muškarci
World ranking: 3
Poredak država: 2

0

Standard rating (-1)

0

Rapid rating (0)

0

Blitz rating (0)