Rejting lista - 1/2022

# fed titula ime elo +/-
141. Endo, Shuma 0
0
142. Fletcher, William 0
0
143. Fujimura, Hitoshi 0
0
144. Fujisawa, Hiroshi 0
0
145. Fujishiro, Chisato 0
0
146. Fukata, Akiko 0
0
147. Galvez Paulo-Andre 0
0
148. Garcia, Gabriel 0
0
149. Good, David 0
0
150. Good, Shane 0
0
151. Hano , Shinobu 0
0
152. Harada, Kazuki 0
0
153. Hashimoto, Makoto 0
0
154. Hattori, Sho 0
0
155. Hayami, Kensaku 0
0
156. Hayashi, Koji 0
0
157. Hiebert, Yumiko 0
0
158. WCM Hishii, Ayano 0
0
159. Horiuchi, Tasuku 0
160. Hoshino, Eizo 0
0