Rejting lista - 1/2022

# fed titula ime elo +/-
161. Hoshino, Motohiro 0
0
162. Hoshino, Reigin 0
0
163. Ikenoue, Shun 0
0
164. Inoue, Satomi 0
0
165. Ishihara, Satoshi 0
0
166. Ito, Masahiro 0
0
167. Itoh, Jun 0
0
168. Iwaki, Rie 0
0
169. Iwata, Koichi 0
0
170. Jie, Jingfei 0
0
171. Kabeya, Kodai 0
0
172. Kai, Koya 0
0
173. Kamata, Tsuyoshi 0
0
174. Kamate, Aiyu 0
0
175. Kasama, Hiroki 0
0
176. Kasama, Yuki 0
0
177. Kashihara, Takahiro 0
0
178. Kato, Shoji 0
0
179. Katsukura, Junko 0
0
180. Kawamae, Zen 0
0