Šahovska rejting lista - 2/2023

# fed titula ime elo +/-
1. Bhakta Bahadur Monger 1899
0
2. Ugyen Wangchuk 1704
0
3. Suk Raj Monger 1702
-34
4. Karma, Sonam 1679
+28
5. Lhundrup M Dorji 1601
+28
6. kelzang Tshering 1567
-95
7. Sonam Choden 1451
+73
8. Rai, Binod 1403
0
9. Amrit Adhikari 1360
+1360
10. Dorji Gyeltshen 1360
+1360
11. Karma Kelzang 1360
+1360
12. Karma Gyelmo 1268
0
13. Yeshey lhaden 1234
+1234
14. Asha huang Limboo 1045
0
15. Adhrit Deep Dahal 0
0
16. chencho lham 0
0
17. Cheten, Dhendup 0
0
18. Chhetri, Noven 0
0
19. Dahal, Govinda 0
0
20. Dechay, Ugyen 0
0