priprema protiv IM Navaratnam, Rohan Shan Tze (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]