priprema protiv FM Dahl, Trygve (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]