priprema protiv A.k.m, Nayamul Haque (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]