RASPIS 24. MEĐUNARODNOG OTVORENOG ŠAHOVSKOG TURNIRA “ZENICA 2022”

RASPIS 24. MEĐUNARODNOG OTVORENOG ŠAHOVSKOG TURNIRA “ZENICA 2022”

 1. 24. međunarodni otvoreni šahovski turnir "ZENICA 2022.", će se održati u Restoranu „Tapas“ kod Pravoslavne crkve u Zenici, u vremenu od 12. – 13.11.2022. godine;
 2. Organizator je Šahovski klub „Preporod“, iz Zenice, a domaćin je Restoran „Tapas“ u Zenici;
 3. Dolazak učesnika predviđen je 12.11.2022. do 10,30 sati. Ceremonijal otvaranja prvenstva u 10,30 sati, a prvo kolo istog dana u 11,00 sati;
 4. Osim velemajstora i internacionalnih majstora, ostali igrači su obavezni donijeti ispravan šahovski sat i šahovsku garnituru. Igrači su obavezni izvršiti prijavu učešća najkasnije do 11.11.2022.godine do 10,00 sati na tel.061/987-469 Halim Hutinović ili mail: h.hutinovic@live.com;
 5. Pravo učestvovanja: Igrači/ce iz zemlje i inostranstva.Prednost imaju igrači sa titulama i većim rejtingom;
 6. Igraće se Švicarski sistem od sedam kola, a tempo igre je 30 minuta po igraču za cijelu partiju. Raspored kola i ostale pojedinosti biće regulisane Turnirskim pravilnikom. Zatvaranje turnira odmah poslije završenog posljednjeg kola;
 7. Turnir će se rejtingovati kod FIDE;
 8.  Nagradni fond u ukupnom iznosu od 2.190,00 KM raspoređen je kako slijedi:

A) Nagradni fond u ukupnom iznosu od 2.190,00 KM raspoređen je kako slijedi:

    1. nagrada seniori 400,00
    2. nagrada " 300,00
    3. nagrada " 200,00
    4. nagrada " 100,00
    5. nagrada " 90,00
    6. nagrada " 80,00
    7. nagrada " 70,00
    8. nagrada " 60,00
    9. nagrada " 50,00
    10. nagrada " 40,00

B) Nagradni fond za igračice je sljedeći:

     1. nagrada seniorke 100,00
     2. nagrada " 70,00
     3. nagrada " 50,00

C) Nagradni fond za igrače rejtinga od 0 do 1900

    1. 100,00 KM
    2. 70,00 KM
    3. 50,00 KM

D) Igrači rejtinga od 1901 do 2150

    1. 100,00 KM
    2. 70,00 KM
    3. 50,00 KM

E) Nagrade za kadete/kadetkinje 2004 godište i mlađi

    1. 70,00 KM
    2. 40,00 KM
    3. 30,00 KM

Osvojene nagrade za igraće koji se nalaze na rejting listi Bosne i Hercegovine se isplaćuju na njihove bankovne račune u roku od 5 dana po završetku turnira.U slučaju osvajanja nagrade po dva osnova, igraču se isplaćuje nagrada po onom osnovu čija je nominalna vrijednost veća, a ukoliko su jednake isplaćuje mu se redovna nagrada.

 1. Kotizacija za učešće iznosi 20,00 KM po učesniku za seniore i 10,00 KM za kadete. Uplata prije početka prvog kola.Kotizaciju ne plaćaju velemajstori i internacionalni majstori;
 2. Direktor turnira je gdin Vedad Šestić, dipl.ing.arh.;
 3. Glavni sudija turnira je gdin Ćerim Fahrudin, IA, pomoćni sudija gdin Hutinović Halim, DA;
 4. Preporučeni smještaj:
            - „AVANTI“ noćenje u jednokrevetnoj sobi 35,00 KM, dvokrevetnoj 60,00 KM i trokrevetnoj 75,00 KM.Kontakt tel: 061/186-373
            - Hostel „Imran“ – kontakt telefon: 032/ 830-610
            - Hostel T&M - kontakt telefon: 032/ 245-300

Predsjednik UO Kluba
Mugdin Musić, dipl.politolog

Komentari