Alekhine Chess Club - embed code
# fed titula ime rejting +/-
1. IM Neelash Saha 2334
0
2. CM Aronyak Ghosh 2332
-17
3. Srijit Paul 2304
+6
4. Subhayan Kundu 2280
+4
5. Anustoop Biswas 2154
0
6. Arya Bhakta 2081
0
7. Bhattacharyya Soham 1944
0
8. WCM Bristy Mukherjee 1931
+69
9. Arpan Das (Jr) 1878
-103
10. Aditya Bikram Paul 1811
+50
11. Atreya Nandy 1731
0
12. Alekhya Mukhopadhyay 1706
-44
13. Ayan Pal 1706
0
14. Samip Roy 1701
0
15. Sankalan Shah 1578
0
16. Shankhodip De 1554
-34
17. Aditya Prasad 1538
+65
18. Shresth Mahapatra 1469
0
19. Mrittika Mallick 1431
0
20. Rajanya Datta 1418
+49
21. Uddipan Roy 1416
0
22. Bratajit Mukherjee 1414
+51
23. Ritam Kundu 1401
0
24. Arkya Chatterjee 1400
0
25. Rachishnu Datta 1375
0
26. Sourjya Mukherjee 1373
+125
27. Archisman Patra 1369
0
28. Vedika Agarwal 1339
0
29. Tanisha Chatterjee 1333
0
30. Swapneel Gupta 1327
0
31. Ankit Ray 1318
0
32. Dhrubajyoti Barman 1296
+14
33. Shreeyash Kejriwal 1275
0
34. Rupankar Kundu 1225
-52
35. Rudra Jaiswara 1195
0
36. Debarghya Bhowmick 1188
0
37. Saparya Ghosh 1183
+10
38. Kriti Mundhra 1147
0
39. Shreshtha Surai 1141
0
40. Urja Goyal 1130
0
41. Sagar Sinha 1025
0
42. Srinika Guin 0
0