Bijeli na potezu - mat u 3
Csaba Balogh vs Aleksandra Dimitrijevic, Novi Sad, 2003