Rejting lista - 6/2023

# fed titula ime elo +/-
81. Arazmedova, Enesh 1543
0
82. Yalkanova, Jennet 1542
0
83. Balyan, Witaliy 1516
0
84. Zeripjanova, Maral 1501
0
85. Yusupov, Rauf 1500
0
86. Bayhanova, Bagtygul 1459
0
87. Maksadov, Ysmayyl 1455
0
88. Kabehanov, Serdar 1436
0
89. Sultanov, Begli 1419
0
90. Begliyev, Vepa 1416
0
91. Serdarova, Pervana 1378
0
92. Amanmuhammedov, Emir 1373
0
93. Muhamova, Arzygul 1299
-32
94. Karayev, Azat 1286
0
95. Yagshymyradov, Bayrammyrat 1276
0
96. Ulugbekov, Ihlas 1246
0
97. Soyunova, Nurana 1244
0
98. Agamyradov, Vekil 1225
0
99. Atabayeva, Aygul 1218
0
100. Hamrakulyyev, Osman 1186
-19