Rejting lista - 11/2023

# fed titula ime elo +/-
141. Raphael Mhagama 0
0
142. Rehema Mathew 0
0
143. Reyansh Varakatam 0
0
144. Rohan Jani 0
0
145. Sachin Venkatesh 0
0
146. Sadam Musa 0
0
147. Said Kapilima 0
0
148. Saira chaudhry 0
0
149. Sakwella, Lawi Nyanginywa 0
0
150. Salome Peter Dyaga 0
0
151. Sameer Gupta 0
0
152. Samson, Bertha 0
0
153. Sandip Chheda 0
0
154. Sandra John Buamo 0
0
155. Sanjay Agrawal 0
0
156. Saravanan K 0
0
157. Shaban Gibson 0
0
158. Shah, Shiv 0
0
159. Shamsuddin Panjwani 0
0
160. Shaurya Singh 0
0