priprema protiv A B M Hasibuzzaman, Tapan (bijeli)