priprema protiv CM Small, Byron (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]