priprema protiv FM Silapov, Azat (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]