priprema protiv Sabatini, Martin (crni)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "0"]