priprema protiv A.s.m. Mehdi, Jabir (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]