priprema protiv ZAMANI, Kajang Aaron (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]