priprema protiv Aali Hosseini, Reza (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]