priprema protiv A R M Shadman , Sakib (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]