priprema protiv A K M Manjurul, Alam (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]