priprema protiv A F M Moazzem Hossin, Bhuiyan (bijeli)