A.V. Ashok Kumar, Abhi Nandaku prati priprema protiv bijelog priprema protiv crnog
fide id: 22099905
standardni rejting: 0 (0)
rapid rejting: 0 (0)
blic rejting 0 (0)
standardni koeficijent: 0
godina rođenja: 2003
spol: M
nema partija u bazi!