A F M Moazzem Hossin, Bhuiyan prati priprema protiv bijelog priprema protiv crnog
fide id: 10245952
standardni rejting: 0 ()
rapid rejting: 0 ()
blic rejting 0 ()
standardni koeficijent: 0
godina rođenja: 1998
spol: M
nema partija u bazi!