Rating list - 11/2023

# fed title name elo +/-
1. Mwaisumbe, Emmanuel 1699
0
2. Saveliy Yakolev 1667
0
3. Veer Gandhi 1658
0
4. Rashid Mansour Sharif 1641
0
5. Kara Louis 1621
0
6. Prisha Chheda 1476
0
7. Taher, Hassuji 1465
0
8. Henry Marwa Michael 1450
0
9. Samuel George 1425
0
10. Christian Fernandes 1391
0
11. Vinaya Choudary Alapati 1357
0
12. Mahi R. Shah 1313
0
13. Delbert Panya 1297
0
14. Parashar Aryaman 1297
0
15. Anada Kumbhandas 1281
0
16. YOHANA LAISER 1278
0
17. Mikail Walli 1249
0
18. Daniel Kashuliza 1223
0
19. Ebrahim, Zahabiyah 1120
0
20. Mariam Said Hussein 1018
-1