Rating list - 1/2022

# fed title name elo +/-
101. IM Sosna, Jan 2327
-10
102. IM Studnicka, Tomas 2325
+7
103. FM Frank, Adam 2324
-15
104. IM Kulhanek, Tomas 2324
+1
105. FM Cerveny, Petr 2323
-5
106. FM Horak, Michal 2323
+10
107. IM Vavra, Pavel 2323
-1
108. GM Lechtynsky, Jiri 2321
0
109. IM Vesselovsky, Serguei 2321
-4
110. IM Orsag, Milan 2319
+7
111. FM Simek, Petr 2319
-5
112. IM Trickov, Vasil 2319
+7
113. FM Mejzlik, Ondrej 2318
+12
114. FM Vyprachticky, David 2317
-14
115. IM Michenka, Jozef 2316
+6
116. FM Rosko, Lubos 2316
0
117. FM Korinek, Ondrej 2315
0
118. FM Kozusek, Daniel 2315
0
119. GM Blatny, Pavel 2313
0
120. Fiala, Vaclav 2313
+8