Rating list - 1/2022

# fed title name elo +/-
161. Chen, Yiru 1828
0
162. Guo, Ruoyu 1819
0
163. Xu, Fei 1817
0
164. Xu, Nuo 1796
0
165. Wang, Yuehan 1793
0
166. Du, Wenyang 1792
0
167. Jia, Yunxi 1790
0
168. Mi, Tenglong 1790
0
169. Xu, Yiming 1788
0
170. Hu, Zhening 1778
0
171. Liu, Meng 1769
0
172. Zhang, Qianyi 1766
0
173. Gao, Hanxue 1764
0
174. Qi, Zimo 1764
0
175. Chu, Xiaoman 1752
0
176. WCM Chen, Yining 1745
0
177. Lin, Lin(BJ) 1743
0
178. Li, Yingjie 1718
0
179. Ha,Yihan 1709
0
180. Dong, Hongfu 1702
0