Alekhine Chess Club

Club members - embed code

# fed Titel name Elo-Zahl +/-
1. IM Aronyak Ghosh 2436
0
2. IM Neelash Saha 2413
0
3. IM Srijit Paul 2312
0
4. Subhayan Kundu 2305
0
5. Anustoop Biswas 2126
0
6. Arpan Das (Jr) 2068
0
7. Bhattacharyya Soham 2004
0
8. Arya Bhakta 2003
0
9. Aditya Bikram Paul 1964
0
10. Alekhya Mukhopadhyay 1944
0
11. WCM Bristy Mukherjee 1924
0
12. Ayan Pal 1913
0
13. Sankalan Shah 1903
0
14. Samip Roy 1701
0
15. Mrittika Mallick 1690
0
16. Aritrya Pal 1678
0
17. Ankit Ray 1661
0
18. Aditya Prasad 1620
0
19. Shankhodip De 1573
0
20. Atreya Nandy 1568
0
21. Rachishnu Datta 1552
0
22. Arkya Chatterjee 1535
0
23. Bratajit Mukherjee 1522
0
24. Dhrubajyoti Barman 1518
0
25. Ritam Kundu 1518
0
26. Uddipan Roy 1514
0
27. Rajanya Datta 1509
0
28. Shreeyash Kejriwal 1502
0
29. Shreshtha Surai 1497
0
30. Shresth Mahapatra 1481
0
31. Archisman Patra 1375
0
32. Vedika Agarwal 1349
0
33. Tanisha Chatterjee 1344
0
34. Sourjya Mukherjee 1342
0
35. Swapneel Gupta 1337
0
36. Urja Goyal 1249
0
37. Subhaditya Das 1243
0
38. Rudra Jaiswara 1242
0
39. Rupankar Kundu 1225
0
40. Debarghya Bhowmick 1199
0
41. Saparya Ghosh 1196
0
42. Kriti Mundhra 1145
0
43. Sagar Sinha 1097
0
44. Ritoban Basu 1057
0
45. Mudil Dharewa 1031
0
46. Srinika Guin 0
0