Elo-liste - 1/2022

# fed Titel name elo +/-
21. IM Malinovsky, Karel 2473
+2
22. IM Vykouk, Jan 2469
-7
23. GM Bernasek, Jan 2468
-10
24. GM Kalod, Radek 2462
0
25. IM Biolek, Richard Jr. 2452
-2
26. IM Cernousek, Lukas 2451
0
27. GM Jirovsky, Milos 2447
-1
28. GM Simacek, Pavel 2440
-8
29. GM Haba, Petr 2435
-13
30. FM Rydl, Jiri 2434
-7
31. FM Vlasak, Lukas 2426
+1
32. FM Finek, Vaclav 2425
+2
33. GM Rasik, Vitezslav 2424
0
34. Civin, Tomas 2422
+2
35. FM Straka, Vojtech 2421
+10
36. IM Kanovsky, David 2419
-3
37. FM Miesbauer, Jan 2418
+5
38. IM Svoboda, Svatopluk 2414
-1
39. IM Biolek, Richard 2413
0
40. GM Jansa, Vlastimil 2412
+3