RASPIS 50. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR “BOSNA 2021”

RASPIS 50. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR “BOSNA 2021”

Naziv turnira: 50. Međunarodni šahovski turnir “Bosna 2021”

Pokrovitelj: Vlada Kantona Sarajevo

Supokrovitelji: Vlada Federacije BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Grad Sarajevo i Općina Centar

Tehnički organizator: Šahovski klub “Bosna” Sarajevo

Mjesto održavanja: ŠK Bosna – Sarajevo, Ul. Pruščakova br. 21

Vrijeme održavanja: 09.12.2021.–12.12.2021. godine

Direktor turnira: Mirza Miralem

Zamjenik direktora turnira: Tahir Mahmutefendić

Organizacioni sekretar: Smiljka Gavrić

Glavni sudija: Mirza Miralem

Sistem parovanja: Švicarski sistem, FIDE varijanta, 7 kola

Tempo igre: 90 minuta za 40 odigranih poteza, uz dodatak 30 sekundi za svaki odigrani potez, počevši od prvog.

Nagradni fond:

Ukupni nagradni fond u iznosu 8.200,00 KM (4.192,59 €), podijeljen je na 24 nagrade.

Redovne nagrade: 6.000,00 KM (10 nagrada)

Nagrade za šahistkinje: 300,00 KM (2 nagrade)

Specijalne nagrade: 1.900,00 KM (12 nagrada)

Odnos valute: 1 EUR = 1,95583 KM

Poredak na turniru će se odrediti kriterijumima čiji će se redoslijed odrediti žrijebanjem nakon posljednjeg kola. Kriteriji su:

- Buholtz

- Srednji Buholtz

- Kumulativ (Progres)

- Veći broj pobjeda

Nagrade se ne dijele na jednake dijelove i nisu kumulativne.

U slučaju osvajanja nagrade po dva osnova, igraču će pripasti redovna nagrada, ako je ona veća ili jednaka specijalnoj.

U slučaju da igrač osvoji dvije specijalne nagrade pripada mu veća, a ako su te nagrade iste vrijednosti organizator će žrijebom odlučiti koja mu pripada.

Sve osvojene nagrade se isplaćuju igračima na njihove bankovne račune u roku od 10 dana po završetku turnira.

Svi prijavljeni igrači 50. Međunarodnog šahovskog turnira „Bosna 2021“, dužni su organizatoru dostaviti svoje bankovne račune jer će se nagrade uplaćivati na iste.

Sudionici turnira sa rejtingom 2300 i niže dužni su za nastup osigurati ispravan elektronski sat.

Zbog epidemiološke situacije broj učesnika je ograničena na 60 igrača, a prednost će imati igrači koji se prijave i izvrše uplatu kotizacije na račun ŠK Bosna – Sarajevo kod Sparkasse Bank 1990490005987663 ŠK Bosna.

Pogodnosti:

U početna tri kola igrači mogu uzeti „baj“ i u poredak će im se upisati ½ poena.

Šahistkinje/šahisti sa rejtingom 2451 poen i preko ne plaćaju kotizaciju na početku turnira. U slučaju da igrač sa rejtingom 2451 i preko osvoji redovnu nagradu ista će biti umanjena za visinu pripadajuće kotizacije.

Organizator nudi smještaj u dvokrevetnom apartmanu smještaj po cijeni od 35 KM po osobi (smještaj ograničen na 4 osobe) uz obavezu avansnog plaćanja na gore navedeni bankovin račun.

Organizator preporučuje za učesnike izvan Sarajeva slijedeće hostele, koji se nalaze u neposrednoj blizini mjesta održavanja turnira:

- Pansion Bazeni, web: www.kayak.com 

- Franz Ferdinand, web: www.hostels.com/sarajevo

Prijave za turnir se prihvataju najkasnije do 09.12.2021. do 16,00 sati.


Otvaranje turnira je 09.12.2021. godine u 16,30 sati.

Zatvaranje turnira, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada će biti najkasnije 45 minuta poslije završetka posljednje partije.

Svi nagrađeni igrači obavezni su prisustvovati ceremoniji zatvaranja. Nagrađenim igračima, koji ne budu prisustvovali ceremoniji zatvaranja, organizator će umanjiti nagradu za 20%, a minimalno 50 KM.

Epidemiološke mjere: Tokom održavanja turnira organizator će insistirati na provođenju svih epidemioloških mjera po pitanju virusa COVID 19, propisanih od strane nadležnih organa.

Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene pojedinih stavki iz raspisa, izuzev nagrada koje su zagarantovane!

Za dodatne informacije možete kontaktirati :

Šahovski klub “Bosna”

Pruščakova 21, 71000 Sarajevo

E-mail adresa: info@skbosna.bai

Mirza Miralem

E-mail: mirza.miralem@hotmail.com ili

Mob. +38761232842


Komentari