Odluka o odgađanju Premijer lige Bosne i Hercegovine u šahu

Odluka o odgađanju Premijer lige Bosne i Hercegovine u šahu

Poslije objavljivanja raspisa Premijer lige BiH u šahu, većina klubova sa područja ŠS FBiH, preko predstavnika svog saveza, zatražili su odgađanje Premijer lige BiH za septembar.

Pored činjenice da je liga raspisana relativno kasno, presudile su okolnosti da klubovi nisu u dobroj financijskoj situaciji i da im treba više vremena za zatvaranje kompletne finansijske konstrukcije.

Šahovski savez Republike Srpske, kao tehnički organizator, izašao je u susret ovim molbama i prihvatio da se Premijer liga BiH u šahu za muškarce i žene održi u periodu od 3. do 11. septembra 2022. godine.

Međutim, tehnički organizator je odlučio da rok za potvrdu učešća i uplatu kotizacije bude datum planiranog početka lige - 4. jun. Zaključno sa tim datumom svaka ekipa je dužna da potvrdi učešće i uplati kotizaciju za takmičenje na račun Šahovskog saveza Republike Srpske broj: 562-099-00002304-81. Kotizacija iznosi 500,00 KM za muškarce i 300,00 KM za žene. U slučaju odustajanja ekipe, kotizacija se ne vraća. Poslije tog roka, vršiće se popuna lige u slučaju odustajanja neke od ekipa.

Preuzeto sa: https://ssrepublikesrpske.org/index.php/takmicenja/premijer-liga-bih/175-raspis-premijer-lige-bosne-i-hercegovine-u-sahu

Raspis Premijer lige BiH za muškarce i žene u šahu: https://chessabc.com/blog/raspis-premijer-lige-bosne-i-hercegovine-u-sahu 

Komentari